Təlimat

Büdcə təşkilatları tərəfindən xəzinədarlıq orqanına təqdim olunan formaların və ilkin sənədlərin skan olunma qaydaları:
Sənədlərin elektron imzalayıcı proqramı vasitəsi ilə imzalanma proseduru:
"AsanDoc" proqram təminatında "Asan İmza" mobil elektron imza ilə sənədlərin imzalanması:
Skan olunmuş sənədlərin portal vasitəsi ilə xəzinə orqanına göndərilmə qaydaları:
Xəzinədarlığın İnformasiya İdarəetmə Portalının funksional quruluşu:
* E-imzalayıcı proqram təminatını yükləmək üçün: www.e-imza.az
* AsanDoc proqram təminatını yükləmək üçün: www.asanimza.az